ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ПОГОНОМ
ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ПОГОНОМ

Групни лов дивље свиње у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2019/20 годину отвара се 14.07.2019.године.

Пријава лова од стране груповођа вршиће се, за прву недељу, у четвртак и петак  (11.07. - 12.07.2019.године) а даља замена дозвола понедељком и уторком у просторијама Ловачког удружења „Ниш“.

Групни лов изводиће се недељом у времену од 05 – 12 часова.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 01.07.2019. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 01.07.2019.године.

 
Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

 • Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)    
 • Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
 • Доказ о уплати.

 
Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).
 
За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.
 
Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ /ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ /ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

Пријем ЗАХТЕВА за издавање потврда за регистрацију(набавку)/пререгистрацију оружја врши се у просторијама ЛУ“Ниш“ од понедељка до петка.

Уз попуњен захтев за издавање потврде потребно је приложити личну карту и доказ о положеном ловачком испиту.

Ловачко удружење „Ниш“ реализује захтеве који су поднети до краја радне недеље (петак) првог радног дана наредне недеље – издавање потврда за примљене захтеве до петка врши се понедељком од 10 часова.

Такса за издавање потврда  (одлука Управног одбора ЛУ“Ниш“ од 13.04.2018.године) износи 2.000,00 динара и плаћа се на каси Ловачког удружења „Ниш“.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 31.05.2019. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 31.05.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

 1.     Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
 2.      Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3.      Доказ о уплати.

 Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ЧЕКАЊЕМ
ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ЧЕКАЊЕМ

Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да је Управни одбор на седници одржаној 15.05.2019. године, донео одлуку о начину организовања лова на дивљу свињу (вепар,назиме) чекањем у ловишту “Нишава“ за ловну 2019/20 годину.

Отварање лова чекањем од 20.05.2019.године на теренима ловишта „Нишава“ са учесталим пријавама штета од дивљачи.

Лов ће се спроводити искључиво са изграђених стабилних и чека на дрвету.

Лов је дозвољен од понедељка до суботе у времену од 20:00 до 24:00 часова, недељом се не лови.

Право на учешће у лову имају чланови ЛУ “Ниш“ са важећом ловном картом за ловну 2019/20 годину.

Издавање дозвола понедељком и уторком, у удружењу, у времену од 08 – 12 часова уз задуживање/раздуживање одстрелних маркица.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 24.04.2019. ГОДИНЕ
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 24.04.2019. ГОДИНЕ
 

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 24.04.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

 1. 1.     Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
 2. 2.     Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3. 3.     Доказ о уплати.

 

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

 

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

 

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ /ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА

 

Пријем ЗАХТЕВА за издавање потврда за регистрацију(набавку)/пререгистрацију оружја врши се у просторијама ЛУ“Ниш“ од понедељка до петка.

Уз попуњен захтев за издавање потврде потребно је приложити личну карту и доказ о положеном ловачком испиту.

Ловачко удружење „Ниш“ реализује захтеве који су поднети до краја радне недеље (петак) првог радног дана наредне недеље – издавање потврда за примљене захтеве до петка врши се понедељком од 10 часова.

Такса за издавање потврда  (одлука Управног одбора ЛУ“Ниш“ од 13.04.2018.године) износи 2.000,00 динара и плаћа се на каси Ловачког удружења „Ниш“.

Бројање дивљачи
VESTI

Brojanje divljači 2015.Пролећно бројање дивљачи у ловишту“Нишава“ одржаће се дана 24.03.2019. год. у времену од 08 до 12 часова.

Стручна служба је одредила зборна места и терене за бројање дивљачи, укупно 25.

Терени за бројање и зборна места:

 

 1. Јасновачко поље-з.м. Пасјачка црква
 2. Холивуд-з.м. рест.Холивуд
 3. Чамурлија-з.м. Ниш експрес
 4. Сечаница-Суповац-з.м.Сечаничко игралиште
 5. Лалинске појате-Сечаница-з.м.Лал.црква
 6. Лалинац (Забаеје)- з.м. Крај села
  1. Мезграја-Вртиште - з.м. Млин
  2. Вртиште- Гробље
  3. Вртиште- з.м. Црква
   1. Д.Матејевац( Блок)-з.м. Коломаца
   2. Г.Матејевац( Дубрава)-з.м. Задружни дом
   3. Паси Пољана-з.м. Ћумурана
   4. Паси Пољана-з.м. Скретање за депонију
   5. Хум-Бреница- з.м. Хум игралиште
   6. Г.комрен-хум-з.м. Мост
   7. Г.Комрен-з.м. Игралиште
   8. Д.Врежина- з.м. Гробље
   9. Г.Врежина- з.м. Надвожњак
   10. Н.Село 1( циглана) -з.м. Гробље
   11. Н.Село 2( цигански кључ)- з.м. Гробље
   12. Габровац-з.м. Центар села
   13. Нишка Бања-з.м. Црква( гробље)
    1. Г.Трнава-з.м. Млин
    2. Д.Трнава-з.м. Крај села
    3. Велепоље-з.м. Гробље

 

Brojanje divljači 2015.Од правилног бројања и утврђивања приближно тачног броја дивљачи зависе све даље активности у ловачком удружењу и ловишту, почев од узгоја дибљачи, плана израде ловно-техничких објеката, прихране дивљачи и на крају одстрела дивљачи.

За учешће на бројању одобрава се по једна радна акција ЛУ“Ниш“.

Ловачки поздрав „ ДОБАР ПОГЛЕД“ .

У Нишу, 15.03.2019. год.

Управник ловишта
Дипл.инж.пољ.за сточ. Стефан Пашић

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.