Brojanje divljači 2017.
VESTI

Prolećno brojanje divljači u lovištu ,,Nišava" održaće se 19.03.2017. godine u vremenu od 08 do 12 časova.
Stručna služba je odredila zborna mesta i terene za brojanje,ukupno 12.
REVIR/ZBORNO MESTO/OPIS TERENA
REVIR I
D.VREŽINA-GROBLJE - Od groblja D.Vrežina do nadvožnjaka i nazad
G.VREŽINA-NADVOŽNJAK - Od nadvožnjaka do Malčanske reke i nazad
G.MATEJEVAC-ZADRUŽNI DOM -  „Dubrava“ od puta za PIK Niš paralelno poljskim putem prema autoputu
REVIR II
G.KOMREN-IGRALIŠTE - Od igrališta do vojske onda preko potoka,Kremenac,i nazad do početne tačke
TRNAVSKI MLIN - Pored asfaltnog puta do fudbalskog igrališta i nazad pored granice sa Aleksinačkim lovištem.
HOLIWUD - Od Holiwud-a prema Nais-u pored autoputa i nazad pored lokalnog puta do Holiwud-a.
REVIR III
LALINSKE POJATE-CRKVA - Od puta Lalinac-L.Pojate do separacije Supovac i nazad
VRTIŠKI MLIN - Od mlina do Mezgrajske separacije
NOVO SELO-GROBLJE - Od asfaltnog puta za Lalinac levo prema Vulkanu i nazad pored sela Lalinac
VRTIŠTE –VRTIŠKI MLIN – Od mlina do Mezgrajske separacije.
REVIR IV
SKRETANJE ZA DEPONIJU - Put prema Malošištu-stari autoput i nazad do Pasipoljanskog groblja.
REVIR V
GABROVAC-CENTAR SELA - Od prihvatilišta do ulaza u Berbatovo
REVIR VI
N.BANJA-GROBLJE(CRKVA) - Od groblja do ulaza u Jelašnicu i nazad pored pruge do rampe.
Od pravilnog brojanja i utvrđivanja približno tačnog broja divljači zavise sve dalje aktivnosti u lovačkom udruženju i lovištu, počev od uzgoja divlajči, plana izrade lovno-tehničkih objekta, prihrane divljači i na kraju odstrela divljači.
Za učešće na brojanju odobrava se po jedna radna akcija LU“Niš“.
Lovački pozdrav “Dobar pogled”.

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.