ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 28.11.2019. ГОДИНЕ
VESTI

 

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 26.09.2019. годинеЛовачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 28.11.2019.године (четвртак).

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:


1.    Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)

2.    Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)

3.    Доказ о уплати.

 

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четири хиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

 За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

 Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

best vpn