ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 26.06.2020. године
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 26.06.2020. године

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 26.06.2020.године.

 

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

 

На полагање је потребно понети:

  1. Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)

  2. Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)

  3. Доказ о уплати.

 

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

 

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

 

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

best vpn