PRIHRANA DIVLJAČI
PRIHRANA DIVLJAČI

Lovačko udruženje "Niš" iz Niša sa intezivnom prihranom divljači krenulo je još u oktobru, kada se kukuruzom pune koševi za prihranu krupne divljači u planinskom delu lovišta. Preko 70 koševa za prihranu krupne divljači napunjeni su pre prvog snega, jer do njih nije moguće doći u snežnim danima. Za ove potrebe kupljeno je preko 30 tona kukuruza u klipu.

Prihrana divljačiUsled velikog snežnog pokrivača i jakog mraza, intezivirana je prihrana jarebice. Ova poljska koka prezimi u blizini prirodnih zaklona (napušteni voćnjaci ili crno trnje) za nju nije neophodna izgradnja posebnih hranilišta, već im se hrana ostavlja u blizini zaklona, gde god se uoče. Sa prihranom se krenulo još sa prvim snegom i intezivno traje skoro deset dana. Vikendom se u akcije iznošenja hrane uključi dosta članova, dok je stručna služba svakodnevno prisutna na terenu. Do sada je na teren iznešeno oko 5 tona pšenice, planira se nabavka nove količine, a sa prihranom se nastavlja sve dok mraz i sneg traju.

Ono što posebno treba naglasiti, pored poljske jarebice, na hranilištima se moze videti veliki broj ostalih vrsta ptica, koje iako nisu lovna divljač, nalaze spas u hrani koju  LOVCI iznose! Ovo posebno treba naglasiti i dokumentovati fotografijama, kao odgovor na prozivke tzv "zaštitara".

Još jednom apelujemo na sve članove udruženja da aktivno učestvuju u prihrani svih vrsta divljači sada kada im je naša pomoć najpotrebnija!


Nikola Vojinović

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.