AKCIJA NA PREDATORE
AKCIJA NA PREDATORE

AKCIJA NA PREDATORE
VUKA I ŠAKALA
-REVIR V- 2015-

Lovačko udruženje „Niš“ iz Niša organizuje Akciju na predatore-Vuka i Šakala na terenu m.zv. „Pikovi vinogradi-Široka padina“.
Datum održavanja akcije 15.02.2015 godine.
Okupljanje na zbornim mestima do 08 časova,početak akcije u 08 časova kraj akcije u 12 časova.

ZBORNA MESTA:
-Gabrovac-Centar
-Vukmanovo-Cenatar
-Suvi Do-Stara prodavnica
-Delijski vis-ParkingMašinca

Prijava učesnika akcije je na svakom zvbornom mestu kod vodiča.
Akcija se izvodi puškama neolučenih cevi-sačmare.

Lovački pozdrav „DOBAR POGLED“.

LU „NIŠ“ NIŠ

PLOČA 2015
PLOČA  2015

AKCIJA NA PREDATORE

VUKA I ŠAKALA
PLOČA  2015

Lovačko udruženje "Niš" iz Niša organizuje akciju na predatore - vuka i šakala na terenu m.zv.PLOČA - stara Ostrovica, Kunovica, Moralija, Ploča do granice sa Belom Palankom.

Datum održavanja akcije 15.02.2015. godine.
Okupljanje na zbornim mestima od 8 časova, početak akcije u 8 časova, kraj akcije u 12 časova.
ZBORNA MESTA:
- Ploča
- Stara Ostrovica - centar
- Kunovica - škola
- Jelašnica - Moralija česma.

Akcija se izvodi zajedno sa lovačkim udruženjem iz Bele Palanke
Prijava učesnika akcije je na zbornim mestima kod vodiča.
Akcija se izvodi puškama neolučenih cevi - sačmare.

Lovački pozdrav "DOBAR POGLED"

NIŠKA BANJA 2015
NIŠKA BANJA 2015

AKCIJA NA PREDATORE

VUKA I ŠAKALA
NIŠKA BANJA 2015
Lovačko udruženje "Niš" iz Niša organizuje akciju na predatore - vuka i šakala na terenu Niška Banja.
Datum održavanja akcije 15.02.2015. godine.
Okupljanje na zbornim mestima od 8 časova, početak akcije u 8 časova, kraj akcije u 12 časova.
ZBORNA MESTA:
- Niška Banja - novo groblje
- Golemo drvo - put za Rautovo
- Jelašnica - kod groblja
- Protivgradna stanica
- Donja Studena - most za vrelo
Prijava učesnika akcije je na zbornim mestima kod vodiča.
Akcija se izvodi puškama neolučenih cevi - sačmare.

Lovački pozdrav "DOBAR POGLED"
AKCIJE NA PREDATORE
VESTI

AKCIJA NA PREDATORE
VUKA I ŠAKALA
-POPOVA GLAVA 2015-

Lovačko udruženje „Niš“ iz Niša organizuje Akciju na predatore-Vuka i Šakala na terenu m.zv „Popova glava“.
Datum održavanja akcije 08.02.2015 godine.
Okupljanje na zbornim mestima do 07 časova,početak akcije u 07 časova kraj akcije u 12 časova.

ZBORNA MESTA:
-G.Komren-Igralište
-G.Toponica-Groblje
-Paljina-Trafo,centar sela
-Rujnik-Kamenolom
-Čamurlija-Strelište

Prijava učesnika akcije je na svakom zbornom mestu kod vodiča.
Akcija se izvodi puškama neolučenih cevi-sačmare.

Lovački pozdrav „DOBAR POGLED“.

                                    LU „NIŠ“  NIŠ


AKCIJA NA PREDATORE
VUKA I ŠAKALA

Lovačko udruženje „Niš“ iz Niša organizuje Akciju na predatore-Vuka i Šakala na terenima ispod D.Matejevca,G.Matejevca i Knez Sela.
Datum održavanja akcije 08.02.2015 godine.
Okupljanje na zbornim mestima do 07 časova,početak akcije u 07 časova kraj akcije u 12 časova.

ZBORNA MESTA:
-G.Matejevac-Zadružni dom
-Knez Selo-Bolnica
-Knez Selo-Česma na izlazu iz sela prema Malču
-D.Matejevac-PIK

Prijava učesnika akcije je na svakom zbornom mestu kod vodiča.
Akcija se izvodi puškama neolučenih cevi-sačmare.

Lovački pozdrav „DOBAR POGLED“.

                                    LU „NIŠ“ NIŠ

Ponude za nabavku hrane za fazansku divljač za 2015/16. godinu
Ponude za nabavku hrane za fazansku divljač  za 2015/16. godinu

Komisija za javnu nabavku LU "Niš" oglašava poziv za podnošenje ponuda za nabavku hrane za fazansku divljač  za 2015/16. godinu

Pozivaju se svi zainteresovani proizvođači da dostave svoje ponude najkasnije do 06.02.2015.godine.

Detaljno obješnjenje uslova, kao i sva potrebna dokumentacija može se preuzeti sa sledećeg linka: DOKUMENTACIJA

Dobar pogled!
OBAVEŠTENJE
OBAVEŠTENJE

Na osnovu člana 21.Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS“,broj 18/10) , Pravilnika o proglašenju lovostajem zaštićenih vrsta divljači („Službeni glasnik RS“ broj 9/12),  i predloga Komisije za uzgoj i zaštitu, Upravni odbor lovačkog udruženja „Niš“  donosi sledeću odluku:

Nastavlja se lov divlje svinje – vepar i nazime;

Lovni dani:
- 18. januar 2015.godine i
- 25. januar 2015.godine ili do ispunjenja planskih dokumenata.

Izdavanje dozvola ponedeljkom i utorkom u Lovačkom udruženju „Niš“ od 08 do 18 časova.

Niš, 08.01.2015. god.                                                           

                                        Predsednik LU „Niš“,
                                         Bratislav Ćirković s.r.
                                         

SREĆNA NOVA GODINA!
SREĆNA NOVA GODINA!

Svim članovima, prijateljima i saradnicima srećnu Novu 2015 i Božićne praznike želi Lovačko udruženje "NIŠ"!

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.