Poziv za izradu volijere
Poziv za izradu volijere

Lovačko udruženje "Niš" objavljuje javni Poziv za izradu volijere.

Rok za dostavljanje ponuda je 06.07.2017. godine do 15:30 u LU "NIŠ" sa adresom Obilićev venac 41.
Ponude dostaviti zatvorene.
Ponude isključivo dostaviti na obrascu koji je priložen.


Obrazac PONUDA

ТЕРЕНИ ЗАБРАЊЕНИ ЗА ЛОВ
ТЕРЕНИ ЗАБРАЊЕНИ ЗА ЛОВ

ГОДИШЊИ ПЛАН ГАЗДОВАЊА ЛОВИШТЕМ „НИШАВА“ ЗА ЛОВНУ 2017/18 ГОДИНУ - ТЕРЕНИ ЗАБРАЊЕНИ ЗА ЛОВ

ТЕРЕН 1.

„Од Рујника – депонија путем преко мзв.Кременац до капије војске (горња капија), даље земљаним путем ка мото – стази, од мото-стазе ка Вртишкој њиви – Вртишком викенд насељу, даље асфалтним путем ка Горњој Топониви – Берчинцу – Паљини, кроз село Паљина ка цркви и даље путем до почетне тачке (Рујник – депонија).“

ТЕРЕН 2.

„Лева страна од асфалтног пута Габровац – Вукманово, од Вукманова лева страна од шумског пута до борова на Селичевици, лева страна средишњег пута кроз борове, даље лева страна од мзв.Цветине појате до Лазаревог села (старо село), лева страна од Лазаревог села (ново село), лева страна асфалтног пута Лазарево село – Прва Кутина – Насеље Никола Тесла, Брзи Брод – Трошарина и назад до почетне тачке.“

ТЕРЕН 3.

„Од моста на реци Нишави, насеље Просек, асфалтним путем до мзв.Албатице, такође асфалтним путем од мзв.Албатнице према Плочи до скретања за село Куновица и даље путем до села Куновица – школа, одатле пољским путем до улаза у село Островица из правсца насеља Островица, одатле путем до подножја мзв.Облик – Борови и до границе са ловиштем из Беле Паланке, даље границом ловишта до реке Нишаве, низводно реком до почетне тачке.“

 

СТРУЧНА СЛУЖБА ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „НИШ“

ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ЧЕКАЊЕМ
ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ЧЕКАЊЕМ

Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да је Управни одбор донео одлуку о начину организовања лова на дивљу свињу чекањем у ловишту “Нишава“ за ловну 2017/18 годину.

Отварање лова чекањем од 28.06.2017.године по пријави штете на усевима.

Лов ће се спроводити искључиво са изграђених стабилних и чека на дрвету.

Дозвола за лов чекањем издаје се након извршеног увиђаја од стране Стручне службе Ловачког удружења „Ниш“ и утврђене штете на усевима, на свим теренима сем терена забрањених за лов по ГПГЛ-у за ловну 2017/18 годину (три терена забрањена за лов).

Лов је дозвољен од понедељка до недеље у времену од 20:00 до 24:00 часова до скидања усева кукуруза.

Издавање дозвола понедељком и уторком, у удружењу, у времену од 08 – 12 часова.

Такође, одређује се и дозвољена квота одстрела дивље свиње чекањем (максимално 10 грла) и то:

* Ревири 1, 2, 5 и 6 – по два грла

* Ревири 3 и 4 – по једно грло.

ПОПУСТ НА ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
ПОПУСТ НА ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

Обавештавају се чланови Ловачког удружења „Ниш“ да је удружење склопило Уговор о пружању услуга специфичне здравствене заштите са Заводом за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“, лиценцираном абулантом у Нишу (ул.Димитрија Туцовића бр.12) за издавање лекарског уверења потребног за држање и ношење оружја.

Редовни чланови Ловачког удружења „Ниш“ (чланови са уплаћеном чланарином за текућу ловну сезону) остварују право на 20% попуста за извршени лекарски преглед уз обавезан упут од стране удружења.

Подсећамо све ловце да је, по важећем Закону о оружју и муницији, крајњи рок за замену оружаних листова тј. пререгистрацију оружја 05.03.2019.године.

За све информације обратити се техничком секретару Ловачког удружења „Ниш“ - Маја Грујић на телефон 018/454-4444 или 060/6111405.

 

Ловачко удружење „Ниш“

9. SABOR LOVACA LESKOVIK 2017.
VESTI

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА
VESTI

Ловачко удружење “Ниш“ организује полагање ловачког испита дана 22.04.2017.године.

Испит ће се одржати у сали Удружења на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 13 часова.

Заинтересовани кандидати треба да се јаве најкасније до 21.04.2017.године. Пријава кандидата и сва додатна објашњења код техничког секретара ЛУ“Ниш“ или на телефоне 018/454-4444 и 060/6111405.

ДОБАР ПОГЛЕД!

Ловачко удружење „Ниш“

Brojanje divljači 2017.
VESTI

Prolećno brojanje divljači u lovištu ,,Nišava" održaće se 19.03.2017. godine u vremenu od 08 do 12 časova.
Stručna služba je odredila zborna mesta i terene za brojanje,ukupno 12.
REVIR/ZBORNO MESTO/OPIS TERENA
REVIR I
D.VREŽINA-GROBLJE - Od groblja D.Vrežina do nadvožnjaka i nazad
G.VREŽINA-NADVOŽNJAK - Od nadvožnjaka do Malčanske reke i nazad
G.MATEJEVAC-ZADRUŽNI DOM -  „Dubrava“ od puta za PIK Niš paralelno poljskim putem prema autoputu
REVIR II
G.KOMREN-IGRALIŠTE - Od igrališta do vojske onda preko potoka,Kremenac,i nazad do početne tačke
TRNAVSKI MLIN - Pored asfaltnog puta do fudbalskog igrališta i nazad pored granice sa Aleksinačkim lovištem.
HOLIWUD - Od Holiwud-a prema Nais-u pored autoputa i nazad pored lokalnog puta do Holiwud-a.
REVIR III
LALINSKE POJATE-CRKVA - Od puta Lalinac-L.Pojate do separacije Supovac i nazad
VRTIŠKI MLIN - Od mlina do Mezgrajske separacije
NOVO SELO-GROBLJE - Od asfaltnog puta za Lalinac levo prema Vulkanu i nazad pored sela Lalinac
VRTIŠTE –VRTIŠKI MLIN – Od mlina do Mezgrajske separacije.
REVIR IV
SKRETANJE ZA DEPONIJU - Put prema Malošištu-stari autoput i nazad do Pasipoljanskog groblja.
REVIR V
GABROVAC-CENTAR SELA - Od prihvatilišta do ulaza u Berbatovo
REVIR VI
N.BANJA-GROBLJE(CRKVA) - Od groblja do ulaza u Jelašnicu i nazad pored pruge do rampe.
Od pravilnog brojanja i utvrđivanja približno tačnog broja divljači zavise sve dalje aktivnosti u lovačkom udruženju i lovištu, počev od uzgoja divlajči, plana izrade lovno-tehničkih objekta, prihrane divljači i na kraju odstrela divljači.
Za učešće na brojanju odobrava se po jedna radna akcija LU“Niš“.
Lovački pozdrav “Dobar pogled”.

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.