ОГЛАС ЗА ЛОВОЧУВАРА
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша, на основу одлуке Управног одбора од 27.03.2018.године и указаних потреба, објављује:

 

О  Г  Л  А  С 

за пријем у радни однос на одређено време на радном месту

„Л  О  В  О  Ч  У  В  А  Р“

 

Ловачко удружење „Ниш“ расписује оглас за пријем у радни однос ловочувара у ловишту „Нишава“ Ниш на одређено време, максимално до 6 месеци.

Ловочувар ће обављати послове и радне задатке предвиђене Законом о дивљачи и ловству Републике Србије, Правилником о раду ловочуварске службе и другим актима удружења.

Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове:

- држављани Републике Србије старији од 18 година;

- општа здравствена и радна способност;

- минимум IV степен стручне спреме пољопривредне или шумарске струке;

- поседовање лиценце за обављање послова ловочуварске службе (Ловачка комора Србије);

- поседовање дозволе за ловачко оружје;

- без кривичних пријава и поступака пред Основним судом;

- познавање рада на рачунару – MS office пакет;

- возачка дозвола „Б“ категорије.

 

Документација коју је кандидат дужан да приложи је:

- Пријава на конкурс (са кратким текстом у слободној форми);

- CV (curricullum vitae) кандидата са обавезним личним подацима, фотографијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом;

- Доказ о поседовању тражене стручне спреме – оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању и лиценца за обављање послова ловочуварске службе;

- Фотокопија радне књижице са подацима о ранијим запослењима;

- Фотокопија личне карте очитаним подацима;

- Фотокопија возачке дозволе са очитаним подацима;

- Фотокопија оружаног листа (ловачко оружје) са очитаним подацима;

- Потврда из Основног суда у Нишу да кандидат није осуђиван и кажњаван и да се против њега не води кривични поступак;

- Здравствено уверење о способности за рад издато од стране надлежнe државне институције са територије града Ниша;

- Потврда да лице (кандидат) није лечено и да се не лечи од болести зависности;

- Остале доказе о поседованим знањима и вештинама.

 

Пријаве на конкурс са траженом документацијом слати на адресу:

Ловачко удружење „Ниш“

Обилићев венац 41

18000 Ниш,

са назнаком „ЗА КОНКУРС“ најкасније до 15.04.2018.године.

Ловачко удружење „Ниш“

Бројање дивљачи
VESTI

Brojanje divljači 2015.Пролећно бројање дивљачи у ловишту“Нишава“ одржаће се дана 25.03.2018. год. у времену од 08 до 12 часова.


Стручна служба је одредила зборна места и терене за бројање дивљачи, укупно 25.

 

Терени за бројање и зборна места:

1. Јасновачко поље-з.м. Пасјачка црква
2. Холивуд-з.м. рест.Холивуд
3. Чамурлија-з.м. Ниш експрес
4. Сечаница-Суповац-з.м.Сечаничко игралиште
5. Лалинске појате-Сечаница-з.м.Лал.црква
6. Лалинац (Забаеје)- з.м. Крај села
7. Мезграја-Вртиште - з.м. Млин
8. Вртиште- Гробље
9. Вртиште- з.м. Црква
10. Д.Матејевац( Блок)-з.м. Коломаца
11. Г.Матејевац( Дубрава)-з.м. Задружни дом
12. Паси Пољана-з.м. Ћумурана
13. Паси Пољана-з.м. Скретање за депонију
14. Хум-Бреница- з.м. Хум игралиште
15. Г.комрен-хум-з.м. Мост
16. Г.Комрен-з.м. Игралиште
17. Д.Врежина- з.м. Гробље
18. Г.Врежина- з.м. Надвожњак
19. Н.Село 1( циглана) -з.м. Гробље
20. Н.Село 2( цигански кључ)- з.м. Гробље
21. Габровац-з.м. Центар села
22. Нишка Бања-з.м. Црква( гробље)
23. Г.Трнава-з.м. Млин
24. Д.Трнава-з.м. Крај села
25. Велепоље-з.м. Гробље

Brojanje divljači 2015.Од правилног бројања и утврђивања приближно тачног броја дивљачи зависе све даље активности у ловачком удружењу и ловишту, почев од узгоја дибљачи, плана израде ловно-техничких објеката, прихране дивљачи и на крају одстрела дивљачи.
За учешће на бројању одобрава се по једна радна акција ЛУ“Ниш“.

Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“ .

У Нишу,
19.03.2018. год.

Управник ловишта
Дипл.инж.пољ.за сточ. Стефан Пашић

ЛОВАЧКА ЗАБАВА 2018.
VESTI

VIII ŠAKALIJADA - GORNJA VREŽINA 2018.
VIII ŠAKALIJADA - GORNJA VREŽINA 2018.

VIII ŠAKALIJADA

GORNJA VREŽINA 2018.

25.02.2018.

LOVAČKO UDRUŽENJE „NIŠ“ IZ NIŠA, ORGANIZUJE VIII ŠAKALIJADU U GORNJOJ VREŽINI,

UZ PODRŠKU GO PANTELEJ

 Datum održavanja akcije 25.02.2018.godine.

 Pozivaju se svi lovci sa lovnim kartama tekuće lovne sezone da učestvuju u lovu predatora – vuka, šakala i lisice, koji počinje sa zbornih mesta u 07:00 časova a završava se u 12:00 časova okupljanjem lovaca kod zadružnog doma u Gornjoj Vrežini.

 Za sve učesnike i posetioce tradicionalno je organizovan ručak nakon lova.

Svim učesnicima u lovu na zbornim mestima biće podeljeni markeri (kačketi), kotizacija za učešće u lovu se ne naplaćuje.

 

ZBORNA MESTA:

 • Gornja Vrežina – Zadružni dom
 • Malča – Igralište
 • Knez Selo – Česma
 • Knez Selo – Bolnica
 • Gornji Matejevac – Kraj sela
 • Donji Matejevac – Pik Niš

 

Prijava učesnika akcije je na svakom zbornom mestu kod vodiča.

Akcija se izvodi puškama neolučenih cevi.

Dozvoljeno je vođenje pasa goniča.

APELUJEMO NA SVE UČESNIKE U LOVU DA VODE RAČUNA O BEZBEDNOSTI PRILIKOM IZVOĐENJA LOVA!

DOBAR POGLED!

LOVAČKO UDRUŽENJE „NIŠ“

АКЦИЈА НА ПРЕДАТОРЕ ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ
АКЦИЈА НА ПРЕДАТОРЕ ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ

АКЦИЈА НА ПРЕДАТОРЕ

ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ

 

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша организује aкцију на предаторе-вук, шакал и лисица, на следећим теренима:

 

Датум одржавања акције 18.02.2018. године.

Окупљање на зборним местима од 07:00 – 08:00 часова.

Почетак акције 08:00, крај акције 12:00 часова.

 

 1. 1.       ТЕРЕН ВИНИК – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Виник - Војска
 • Каменица-Штале
 • Виник-Аутобуска окретница
 • Бреница-Задружни дом
 • Хум-Задружни дом
 • Г.Комрен-Мост

 

 1. 2.       ТЕРЕН СТАРА БАЊА – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Стара Бања – Гробље
 • Раскрсница за Коритњак
 • Јелашница – Гробље

 

 1. 3.       ТЕРЕН ГАБРОВАЦ – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Габровац  – Гробље
 • Габровац - Манастир
 • Вукманово – Крај села
 • Бербатово – Крај села

 

Датум одржавања акције 18.02.2018. године.

Окупљање на зборним местима од 07:00 – 08:00 часова.

Почетак акције 08:00, крај акције 12:00 часова.

 

Пријава учесника акције је на сваком звборном месту код водича. Право учешћа имају сви ловци са важећим ловним картама за текућу ловну сезону (2017/18).

Акција се изводи пушкама неолучених цеви-сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм. Сви ловци су дужни да носе обележавајуће (маркирне) прслуке.

Дозвољено је вођење паса- гонича.

 

АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ УЧЕСНИКЕ У ЛОВУ ДА ВОДЕ РАЧУНА О БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ЛОВА.

 

Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“.

СУПОВАЦ – СЕЧАНИЦА 2018
СУПОВАЦ – СЕЧАНИЦА 2018

 

АКЦИЈА НА ПРЕДАТОРЕ

ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ

СУПОВАЦ – СЕЧАНИЦА 2018.

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша организује aкцију на предаторе-вук, шакал и лисица, на терену СУПОВАЦ - СЕЧАНИЦА -  ревир III.

Датум одржавања акције 11.02.2018. године.

Окупљање на зборним местима од 07:00 – 08:00 часова.

Почетак акције 08:00, крај акције 12:00 часова.

 

ЗБОРНА МЕСТА:

 • Аутобуска станица Дудулајце – Сечаница
 • Раскрсница пута за Сечаницу
 • Лалинске појате - Црква

 Пријава учесника акције је на сваком звборном месту код водича. Право учешћа имају сви ловци са важећим ловним картама за текућу ловну сезону (2017/18).

Акција се изводи пушкама неолучених цеви-сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм. Сви ловци су дужни да носе обележавајуће (маркирне) прслуке.

Дозвољено је вођење паса- гонича.

 

АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ УЧЕСНИКЕ У ЛОВУ ДА ВОДЕ РАЧУНА О БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ЛОВА.

 

Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“.

 

КОМРЕНСКО ПОЉЕ 2018
КОМРЕНСКО ПОЉЕ 2018

АКЦИЈА НА ПРЕДАТОРЕ

ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ

КОМРЕНСКО ПОЉЕ 2018.

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша организује aкцију на предаторе-вук, шакал и лисица, на терену м.зв. ,,КОМРЕНСКО ПОЉЕ“ -  ревир II.

Датум одржавања акције 11.02.2018. године.

Окупљање на зборним местима од 07:00 – 08:00 часова.

Почетак акције 08:00, крај акције 12:00 часова.

 

ЗБОРНА МЕСТА:

 • Доњи Комрен – Игралиште
 • Горњи Комрен – Игралиште
 • Рујник – Депонија
 • Хум – Рујничка цркава
 • Чамурлија – Мото стаза

 Пријава учесника акције је на сваком звборном месту код водича. Право учешћа имају сви ловци са важећим ловним картама за текућу ловну сезону (2017/18).

Акција се изводи пушкама неолучених цеви-сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм. Сви ловци су дужни да носе обележавајуће (маркирне) прслуке.

Дозвољено је вођење паса- гонича.

 АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ УЧЕСНИКЕ У ЛОВУ ДА ВОДЕ РАЧУНА О БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ЛОВА.

 Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“.

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.