ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 24.04.2019. ГОДИНЕ
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 24.04.2019. ГОДИНЕ
 

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 24.04.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

 1. 1.     Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
 2. 2.     Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3. 3.     Доказ о уплати.

 

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

 

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

 

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ /ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА

 

Пријем ЗАХТЕВА за издавање потврда за регистрацију(набавку)/пререгистрацију оружја врши се у просторијама ЛУ“Ниш“ од понедељка до петка.

Уз попуњен захтев за издавање потврде потребно је приложити личну карту и доказ о положеном ловачком испиту.

Ловачко удружење „Ниш“ реализује захтеве који су поднети до краја радне недеље (петак) првог радног дана наредне недеље – издавање потврда за примљене захтеве до петка врши се понедељком од 10 часова.

Такса за издавање потврда  (одлука Управног одбора ЛУ“Ниш“ од 13.04.2018.године) износи 2.000,00 динара и плаћа се на каси Ловачког удружења „Ниш“.

Бројање дивљачи
VESTI

Brojanje divljači 2015.Пролећно бројање дивљачи у ловишту“Нишава“ одржаће се дана 24.03.2019. год. у времену од 08 до 12 часова.

Стручна служба је одредила зборна места и терене за бројање дивљачи, укупно 25.

Терени за бројање и зборна места:

 

 1. Јасновачко поље-з.м. Пасјачка црква
 2. Холивуд-з.м. рест.Холивуд
 3. Чамурлија-з.м. Ниш експрес
 4. Сечаница-Суповац-з.м.Сечаничко игралиште
 5. Лалинске појате-Сечаница-з.м.Лал.црква
 6. Лалинац (Забаеје)- з.м. Крај села
  1. Мезграја-Вртиште - з.м. Млин
  2. Вртиште- Гробље
  3. Вртиште- з.м. Црква
   1. Д.Матејевац( Блок)-з.м. Коломаца
   2. Г.Матејевац( Дубрава)-з.м. Задружни дом
   3. Паси Пољана-з.м. Ћумурана
   4. Паси Пољана-з.м. Скретање за депонију
   5. Хум-Бреница- з.м. Хум игралиште
   6. Г.комрен-хум-з.м. Мост
   7. Г.Комрен-з.м. Игралиште
   8. Д.Врежина- з.м. Гробље
   9. Г.Врежина- з.м. Надвожњак
   10. Н.Село 1( циглана) -з.м. Гробље
   11. Н.Село 2( цигански кључ)- з.м. Гробље
   12. Габровац-з.м. Центар села
   13. Нишка Бања-з.м. Црква( гробље)
    1. Г.Трнава-з.м. Млин
    2. Д.Трнава-з.м. Крај села
    3. Велепоље-з.м. Гробље

 

Brojanje divljači 2015.Од правилног бројања и утврђивања приближно тачног броја дивљачи зависе све даље активности у ловачком удружењу и ловишту, почев од узгоја дибљачи, плана израде ловно-техничких објеката, прихране дивљачи и на крају одстрела дивљачи.

За учешће на бројању одобрава се по једна радна акција ЛУ“Ниш“.

Ловачки поздрав „ ДОБАР ПОГЛЕД“ .

У Нишу, 15.03.2019. год.

Управник ловишта
Дипл.инж.пољ.за сточ. Стефан Пашић

Ценовник живе фазанске дивљачи са Фазанерије,,ВИНИК“ НИШ за 2019/2020 годину
Ценовник живе фазанске дивљачи са Фазанерије,,ВИНИК“ НИШ за 2019/2020 годину

 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРИЈА

СТАРОСТ

         ЦЕНА

1.Фазанско јаје

8 дана

   120,00 динара

2.Једнодневно пиле

1 дан

  216,00 динара

3.Фазанско пиле

5-6 недеља

  360,00 динара

4.Фазанско пиле

7-8 недеља

  480,00 динара

5.Фазан за испуштање

12  недеља

  783,00 динара

6.Фазан за испуштање

16  недеља

  923,00 динара

7.Фазан за испуштање

20  недеља

1236,00 динара

8.Фазан за лов до 01.11.2019.год.

5    месеци

1440,00 динара

9.Фазан за лов до 31.12.2019.год.

6    месеци

1500,00 динара

10.Фазан за репродукцију 28.02.2020.год.

8    месеци

1680,00 динара

    (однос полова 1:2-4 у корист кока)

 

 

11.Фазан из матичног јата

12  месеци

  718,00 динара

    (однос полова 1:8-10 у корист кока)

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Цене су у динарима са урачунатим ПДВ-ом.

 

ПЛАЋАЊЕ: ОДЛОЖЕНО - подразумева плаћање по уговору у две рате.Прва рата 50% пре испоруке и друга рата 50% најкасније 30 дана по испоруци.За овакав начин плаћања,у зависности од уговорене вредности фазана, одобравамо ФИНАНСИЈСКИ РАБАТ:

-                   за уговорену вредност фазана до 200 000,00 динара одобравамо рабат 1%

-                   за уговорену вредност фазана преко 200 000,00 динара одобравамо рабат 2%

-                   за уговорену вредност фазана преко 300 000,00 динара одобравамо рабат 3%

-                   за уговорену вредност фазана преко 400 000,00 динара одобравамо рабат 4%

-                   за уговорену вредност фазана преко 500 000,00 динара одобравамо рабат 5%

-                   за уговорену вредност фазана преко 600 000,00 динара одобравамо рабат 6%

-                   за уговорену вредност фазана преко 700 000,00 динара одобравамо рабат 7%

-                   за уговорену вредност фазана преко 800 000,00 динара одобравамо рабат 8%

-                   за уговорену вредност фазана преко 900 000,00 динара одобравамо рабат 9%

-                   за уговорену вредност фазана преко 1 000 000,00 динара одобравамо рабат 10%

 

ПЛАЋАЊЕ:  АВАНСНО - подразумева уплату комплетне суме најмање 60 дана пре испоруке фазана и даје могућност повећања финансијског рабата, у односу на одложено плаћање, а у зависности од уговорене вредности фазана као и од динамике плаћања што ће бити прецизирано уговором.

ПРЕВОЗ: За уговорену вредност фазана преко 200 000,00 динара превоз до купца је БЕСПЛАТАН, а за вредности мање од 200 000,00 динара превоз до купца се посебно уговара (25,00 динара по километру + ПДВ).

 

БЕСПЛАТНО ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ДИВЉАЧИ.

ЦЕНОВНИК ВАЖИ:  до 31.07.2020.год.

У НАДИ ДА ЋЕТЕ СЕ ОПРЕДЕЛИТИ ЗА НАШУ ПОНУДУ  И ДА ЋЕМО УСПОСТАВИТИ САРАДЊУ И НА ОСТАЛИМ НИВОИМА

 

ПОЗДРАВЉАМО  ВАС ЛОВАЧКИМ ПОЗДРАВОМ

,,ДОБАР ПОГЛЕД“

 

                                                    Ловачко Удружење,,Ниш“

IX ШАКАЛИЈАДА ГОРЊА ВРЕЖИНА 2019. 24.02.2019.
IX ШАКАЛИЈАДА ГОРЊА ВРЕЖИНА 2019. 24.02.2019.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „НИШ“, УЗ ПОДРШКУ ГО ПАНТЕЛЕЈ, ОРГАНИЗУЈЕ IX ШАКАЛИЈАДУ У ГОРЊОЈ ВРЕЖИНИ

 

Датум одржавања акције 24.02.2019.године.

Позивају се сви ловци са ловним картама текуће 2018/19 ловне сезоне да учествују у лову предатора – вука, шакала и лисице, који почиње са зборних места у 07:00 часова а завршава се у 12:00 часова окупљањем ловаца код задружног дома у Горњој Врежини.

 За све учеснике и посетиоце традиционално је организован ручак након лова.

 Свим учесницима у лову, на зборним местима код водича, биће подељени обележавајући маркери. Котизација за учешће у лову се не наплаћује.

 

Зборна места:

 • Г.Врежина-задружни дом
 • Малча-игралиште
 • К.Село-чесма
 • К.Село-болница
 • Г.Матејевац-крај села
 • Д.Матејевац-ПИК

 Пријава учесника акције је на сваком зборном месту код водича.

Сви ловци у лову су дужни да носе обележавајуће –маркирне прслуке.

Акција се изводи пушкама неолучених цеви-сачмаре и крупноћа сачме мања од 5мм.

Дозвољено је вођење паса гонича.

 АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ УЧЕСНИКЕ У ЛОВУ ДА ВОДЕ РАЧУНА О БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ЛОВА.

 

Ловачки поздрав “ ДОБАР ПОГЛЕД“ .

 

Ловачка забава 2019.
VESTI

АКЦИЈА НА ПРЕДАТОРЕ ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦУ 17.02.2019. ГОДИНЕ
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша организује aкцију на предаторе-вук, шакал и лисица, на следећим теренима:
 
1.     ТЕРЕН ШЉУБА – ЗБОРНА МЕСТА:
Берчинац - трафо
Миљковац - мост
Г.Топоница – крај села
Д.Топоница – надвожњак
Г.Трнава – центар
Паљина - мост
 
2.      ТЕРЕН МАЛЧА/ЧАЛИЈАР – ЗБОРНА МЕСТА:
Сићево - Пресека
Пасјача – црква
Малча - стрелиште
 
3.      ТЕРЕН СТАРА БАЊА – ЗБОРНА МЕСТА:
Стара Бања – гробље (црква)
Раскрсница за Коритњак
Јелашница – гробље
 
4.      ТЕРЕН ВИНИК – ЗБОРНА МЕСТА:
Виник – војска (крај пута)
Виник-аутобуска станица (окретница)
Бреница-задружни дом
Хум-задружни дом
Г.Комрен-мост
 
5.      ТЕРЕН РАДИКИНА БАРА – ЗБОРНА МЕСТА:
Радикина бара – гробље
Прва Кутина – центар
Лазарево село - мост
 
Датум одржавања акције 17.02.2019. године.
Окупљање на зборним местима од 07:00 – 08:00 часова.
Почетак акције 08:00, крај акције 12:00 часова.
 
Пријава учесника акције је на сваком звборном месту код водича. Право учешћа имају сви ловци са важећим ловним картама за текућу ловну сезону (2018/19).
Акција се изводи пушкама неолучених цеви-сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм. Сви ловци су дужни да носе обележавајуће (маркирне) прслуке.
Дозвољено је вођење паса- гонича.
 
АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ УЧЕСНИКЕ У ЛОВУ ДА ВОДЕ РАЧУНА О БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ЛОВА.
Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 22.02.2019.године
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 22.02.2019.године

 Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 22.02.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

1.      Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
2.      Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
3.      Доказ о уплати.

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

 

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ/ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА

 

Пријем ЗАХТЕВА за издавање потврда за регистрацију(набавку)/пререгистрацију оружја врши се у просторијама ЛУ“Ниш“ од понедељка до петка.

Уз попуњен захтев за издавање потврде потребно је приложити личну карту и доказ о положеном ловачком испиту.

Ловачко удружење „Ниш“ реализује захтеве који су поднети до краја радне недеље (петак) првог радног дана наредне недеље – издавање потврда за примљене захтеве до петка врши се понедељком од 10 часова.

Такса за издавање потврда  (одлука Управног одбора ЛУ“Ниш“ од 13.04.2018.године) износи 2.000,00 динара и плаћа се на каси Ловачког удружења „Ниш“.

 Скрипту за Ловачки испит можете преузети ОВДЕ.

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.