Ловачка слава 2017.
VESTI

ОТВАРАЊЕ ЛОВА НА ДИВЉУ ПАТКУ КРЖУЉУ И ГЛУВАРУ ЗА ЛОВНУ 2017/18 ГОДИНУ
ОТВАРАЊЕ ЛОВА НА ДИВЉУ ПАТКУ КРЖУЉУ И ГЛУВАРУ ЗА ЛОВНУ 2017/18 ГОДИНУ

Лов ловостајем заштићене врсте пернате дивљачи и то: дивља патка - кржуља (Anas crecca ) и дивља патка – глувара (Anas platyrhynchos), у ловишту „Нишава“ за ловну 2017/18 годину одвијаће се на следећи начин.
Отварање ловне сезоне СУБОТА 02.09.2017. год.
Терени за лов.
Ловни дани 02. - 03.09; 10.09; 17.09; 24.09; и  даље сваке НЕДЕЉЕ.
          На свим већим воденим површинама 50 метара од обале Ј.Мораве, Нишаве и бара. 
       ЗБОРНА МЕСТА:
1. КОЊИЧКИ КЛУБ-старо корито реке Нишаве –паркинг испред Просечког моста са леве стране.
2. ЦИГАНСКИ КЉУЧ - на престанак асфалта код слегнутог моста.
3. БАТУШИНАЧКЕ БАРЕ - проширење по изласку од надвожњака на аутопут.
4.  ДОЊА ТРНАВА - Мушине баре
5.  ЛАЛИНСКИ МОСТ – лева страна Ј.Мораве од Мраморског до Лалинског моста.
6.  МРАМОРСКИ  МОСТ
7.  СУПОВАЧКИ МОСТ
Окупљање на зборним до 05:00 часова.
Преподневни лов од 05:00 до 09:00 часова.
Поподневни лов од 17:00 до 20:00 часова.
Дозволе се издају у ловачком удружењу.
 Након завршеног лова враћање (замена) дозвола – ПОНЕДЕЉКОМ И УТОРКОМ.

ОБАВЕЗНА ПРИЈАВА ОДСТРЕЛА ПРЕДАТОРА У ГРУПНОМ ЛОВУ
ОБАВЕЗНА ПРИЈАВА ОДСТРЕЛА ПРЕДАТОРА У ГРУПНОМ ЛОВУ

Ловачко удружење "Ниш" обавештава своје чланове да су дужни да, у случају одстрела предатора у групном лову по претходно издатој дозволи за лов, обавесте ловочувара, одмах или најкасније до завршетка прописаног времена  лова по издатој дозволи, о острелу и то: врста предатора и број дозволе.

Такође, подсећамо стручне пратиоце/вође група да су, на основу члана 23. Правилника о условима и начину организовања лова ("Службени гласник РС", бр.44/10) дужни да уредно, комплетно и тачно попуњавају Извештај о извршеном лову.

Свако непоштовање горе наведеног вуче одређене дисциплинске мере.

Ловочуварска служба Ловачког удружења "Ниш":
Рајковић Небојша               060/6111403
Милосављевић Иван           060/6111404 

Ловачко удружење "Ниш"

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Лов ловостајем заштићених врста пернате дивљачи и то: ДИВЉИ ГОЛУБ ГРИВНАШ и ПРЕПЕЛИЦА, у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2017/18 годину одвијаће се на следећи начин:

  1. Отварање ловне сезоне 06.08.2017.године;
  2. Терени за лов:

- Терен 1Лалинске појате: Раскрсница пута од Лалинских појата према с.Дудулајце, даље путем према с.Дудулајце до границе са суседним  ловиштем, затим лево уз границу  преко шанчева до  Лалинске цркве, затим асфалтним путем до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО- Раскрсница према селу  ДУДУЛАЈЦЕ.

- Терен 2Горња Трнава: Од старог млина асфалтним путем према селу Горња Трнава, затим бањским друмом до границе са ловиштем Алексинац и онда уз границу до аутопута па назад до зборног места.

ЗБОРНО МЕСТО-Стари Млин

 -Терен 3 - Врежина:Од Малчанске петље поред аутопута до насипаног пута за село Горња Врежина, затим до реке Нишаве па узводно до аутопута и назад до петље.

ЗБОРНО МЕСТО-Малчанска петља

 -Терен 4 - Горњи Комрен-Хум-Бреница:Асфалтним путем до излаза из насеља Горњи Комрен према Хуму, затим асфалтним путем до села Бреница десном страном, даље до уласка у село Бреница, даље неасфалтним путем десно до Хумског потока, низводно потоком до Хумског гробља и даље од гробља до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО-Хумско гробље

 -Терен 5 - Мрамор-Мраморско брдо:Од Мрамора насипаним путем десном страном до насипаног пута према селу Крушце, затим  насипаним путем  према селу Крушце десном страном и даље до почетне тачке

ЗБОРНО МЕСТО-Мрамор-насипани пут

 Лов се изводи на горе описаним теренима, САМО НЕДЕЉОМ, у времену од 05 – 09 часова.

  1. ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ СЕ ИЗДАЈУ НА ЗБОРНИМ МЕСТИМА.

 

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „НИШ“

ПОГОНСКИ ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ
ПОГОНСКИ ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ

Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да је Управни одбор донео одлуку да ће у ловишту “Нишава“ Ниш отварање групног лова дивље свиње погоном за ловну 2017/18 годину бити 01.августа 2017.године.

Први ловни дан 06.08.2017.године.

О начину организације, времену лова и терминима за пријаву ловци ће бити накнадно обавештени.

ДОБАР ПОГЛЕД!

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Ловачко удружење “Ниш“ организује полагање ловачког испита дана 28.07.2017.године.

Испит ће се одржати у сали удружења на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

Заинтересовани кандидати треба да се јаве најкасније до 27.07.2017.године.
Пријава кандидата и сва додатна објашњења код техничког секретара ЛУ“Ниш“ или на телефоне 018/454-4444 и 060/6111405.

ДОБАР ПОГЛЕД!

Ловачко удружење „Ниш“

SAVREMENIM USLOVIMA DO REKORDNIH REZULTATA U PROIZVODNJI FAZANA
SAVREMENIM USLOVIMA DO REKORDNIH REZULTATA U PROIZVODNJI FAZANA

Lovačko udruženje  „Niš“  iz Niša, koje gazduje lovištem  „Nišava“, poseduje svoju fazaneriju  „Vinik“, kapaciteta do 20.000 jedinki. Međutim, dobrim organizovanjem  i preduzimanjem odredjenih savremenih mera proizvodnje u 2017-oj godini dostigli smo rekordnu proizvodnju od 21.500 jedinki fazanske divljači, što predstavlja svojevrsni rekord za naše uslove u odnosu na proizvodnju iz 2014. godine koja  je iznosila oko 19.000 jedinki (što je u tom trenutku  predstavljalo najveću proizvodnju od postojanja fazanerije).  

Pored svih saniranih i uredjenih postojećih volijera za prihvat fazana, površine oko 2 hektara, ove godine Lovačko udruženje Niš izgradjuje još jednu volijeru površine 1200 m2, kako bi smo stvorili što bolje uslove i proizveli lepo razvijene jedinke fazanske divljači.

U petnaest partija izlegnuće  je variralo od 75 – 83%, dok je ugovorena  prodaja stalnim i novim kupcima 12000 komada.
Od strane Lovačkog udruženja “Niš“ za svako prihvatilište nadoknadjuju se lovcima  4 besplatne članarine i deset radnih akcija (za privremena prihvatilišta), za čuvanje fazanskih pilića u trajanju od tri nedelje.
Takodje, svake godine u lovište se ispusti od 3.000 – 4.000 fazana različitih kategorija uzrasta, dok se ostali proizvedeni fazani prodaju stalnim kupcima, koji su već godinama zadovoljni uslovima i kvalitetom isporučenih fazana.

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.