Отварање сезоне лова на ЗЕЦА И ФАЗАНА за ловну 2017/18 годину
Отварање сезоне лова на ЗЕЦА И ФАЗАНА за ловну 2017/18 годину

На основу Статута Ловачког удружења „Ниш“ члан 38, став 16, Управни одбор ЛУ“Ниш“ на предлог Комисије за узгој и заштиту дивљачи на седници одржаној 11.10.2017.године доноси одлуку да се лов ловостајем заштићене дивљачи ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall) и ФАЗАН (Phasianus colchicus ssp) у ловишту „Нишава“ за ловну 2017/18 годину одвија на следећи начин:

1.      Отварање ловне сезоне 05.11.2017.године;

2.      Терени за лов су цело ловиште, осим терена забрањених за лов;

3.      Ловни дани:

* Зец – 05.11.2017.год. и/или 19.11.2017.године, односно до испуњења квоте предвиђене годишњим планом газдовања ловиштем;

* Фазан – 05.11.2017.године; 12.11.2017.године и 19.11.2017.године, односно до испуњења квоте предвиђене годишњим планом газдовања ловиштем, у целом ловишту а након тога лов на теренима одређеним од стране Стручне службе.

Лов почиње окупљањем на зборним местима од 6:30 часова. Трајање лова 06:30 – 16:00.

За ловне дане 05. и/или 19.11.2017.године неће бити издаване дозволе за групни лов дивље свиње.

Дозволе за лов се издају понедељком и уторком у Ловачком удружењу „Ниш“.

Апелујемо на све учеснике у лову да воде рачуна о безбедности приликом извођења лова.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ

Последњи ловни дан за лов ПРЕПЕЛИЦЕ у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2017/18 годину – СУБОТА 30.09.2017.године.
Терен за лов - Мрамор-Мраморско брдо: Од Мрамора насипаним путем десном страном до насипаног пута према селу Крушце, затим  насипаним путем  према селу Крушце десном страном и даље до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО-Мрамор-насипани пут

Лов се изводи на горе описаном терену у времену од 05 – 09 часова.
Издавање дозвола пре почетка лова на зборном месту код вође групе.


ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „НИШ“

Ловачка слава 2017.
VESTI

ОТВАРАЊЕ ЛОВА НА ДИВЉУ ПАТКУ КРЖУЉУ И ГЛУВАРУ ЗА ЛОВНУ 2017/18 ГОДИНУ
ОТВАРАЊЕ ЛОВА НА ДИВЉУ ПАТКУ КРЖУЉУ И ГЛУВАРУ ЗА ЛОВНУ 2017/18 ГОДИНУ

Лов ловостајем заштићене врсте пернате дивљачи и то: дивља патка - кржуља (Anas crecca ) и дивља патка – глувара (Anas platyrhynchos), у ловишту „Нишава“ за ловну 2017/18 годину одвијаће се на следећи начин.
Отварање ловне сезоне СУБОТА 02.09.2017. год.
Терени за лов.
Ловни дани 02. - 03.09; 10.09; 17.09; 24.09; и  даље сваке НЕДЕЉЕ.
          На свим већим воденим површинама 50 метара од обале Ј.Мораве, Нишаве и бара. 
       ЗБОРНА МЕСТА:
1. КОЊИЧКИ КЛУБ-старо корито реке Нишаве –паркинг испред Просечког моста са леве стране.
2. ЦИГАНСКИ КЉУЧ - на престанак асфалта код слегнутог моста.
3. БАТУШИНАЧКЕ БАРЕ - проширење по изласку од надвожњака на аутопут.
4.  ДОЊА ТРНАВА - Мушине баре
5.  ЛАЛИНСКИ МОСТ – лева страна Ј.Мораве од Мраморског до Лалинског моста.
6.  МРАМОРСКИ  МОСТ
7.  СУПОВАЧКИ МОСТ
Окупљање на зборним до 05:00 часова.
Преподневни лов од 05:00 до 09:00 часова.
Поподневни лов од 17:00 до 20:00 часова.
Дозволе се издају у ловачком удружењу.
 Након завршеног лова враћање (замена) дозвола – ПОНЕДЕЉКОМ И УТОРКОМ.

ОБАВЕЗНА ПРИЈАВА ОДСТРЕЛА ПРЕДАТОРА У ГРУПНОМ ЛОВУ
ОБАВЕЗНА ПРИЈАВА ОДСТРЕЛА ПРЕДАТОРА У ГРУПНОМ ЛОВУ

Ловачко удружење "Ниш" обавештава своје чланове да су дужни да, у случају одстрела предатора у групном лову по претходно издатој дозволи за лов, обавесте ловочувара, одмах или најкасније до завршетка прописаног времена  лова по издатој дозволи, о острелу и то: врста предатора и број дозволе.

Такође, подсећамо стручне пратиоце/вође група да су, на основу члана 23. Правилника о условима и начину организовања лова ("Службени гласник РС", бр.44/10) дужни да уредно, комплетно и тачно попуњавају Извештај о извршеном лову.

Свако непоштовање горе наведеног вуче одређене дисциплинске мере.

Ловочуварска служба Ловачког удружења "Ниш":
Рајковић Небојша               060/6111403
Милосављевић Иван           060/6111404 

Ловачко удружење "Ниш"

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Лов ловостајем заштићених врста пернате дивљачи и то: ДИВЉИ ГОЛУБ ГРИВНАШ и ПРЕПЕЛИЦА, у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2017/18 годину одвијаће се на следећи начин:

  1. Отварање ловне сезоне 06.08.2017.године;
  2. Терени за лов:

- Терен 1Лалинске појате: Раскрсница пута од Лалинских појата према с.Дудулајце, даље путем према с.Дудулајце до границе са суседним  ловиштем, затим лево уз границу  преко шанчева до  Лалинске цркве, затим асфалтним путем до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО- Раскрсница према селу  ДУДУЛАЈЦЕ.

- Терен 2Горња Трнава: Од старог млина асфалтним путем према селу Горња Трнава, затим бањским друмом до границе са ловиштем Алексинац и онда уз границу до аутопута па назад до зборног места.

ЗБОРНО МЕСТО-Стари Млин

 -Терен 3 - Врежина:Од Малчанске петље поред аутопута до насипаног пута за село Горња Врежина, затим до реке Нишаве па узводно до аутопута и назад до петље.

ЗБОРНО МЕСТО-Малчанска петља

 -Терен 4 - Горњи Комрен-Хум-Бреница:Асфалтним путем до излаза из насеља Горњи Комрен према Хуму, затим асфалтним путем до села Бреница десном страном, даље до уласка у село Бреница, даље неасфалтним путем десно до Хумског потока, низводно потоком до Хумског гробља и даље од гробља до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО-Хумско гробље

 -Терен 5 - Мрамор-Мраморско брдо:Од Мрамора насипаним путем десном страном до насипаног пута према селу Крушце, затим  насипаним путем  према селу Крушце десном страном и даље до почетне тачке

ЗБОРНО МЕСТО-Мрамор-насипани пут

 Лов се изводи на горе описаним теренима, САМО НЕДЕЉОМ, у времену од 05 – 09 часова.

  1. ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ СЕ ИЗДАЈУ НА ЗБОРНИМ МЕСТИМА.

 

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „НИШ“

ПОГОНСКИ ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ
ПОГОНСКИ ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ

Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да је Управни одбор донео одлуку да ће у ловишту “Нишава“ Ниш отварање групног лова дивље свиње погоном за ловну 2017/18 годину бити 01.августа 2017.године.

Први ловни дан 06.08.2017.године.

О начину организације, времену лова и терминима за пријаву ловци ће бити накнадно обавештени.

ДОБАР ПОГЛЕД!

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.