ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 22.02.2019.године
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 22.02.2019.године

 Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 22.02.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

1.      Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
2.      Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
3.      Доказ о уплати.

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

 

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ/ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА

 

Пријем ЗАХТЕВА за издавање потврда за регистрацију(набавку)/пререгистрацију оружја врши се у просторијама ЛУ“Ниш“ од понедељка до петка.

Уз попуњен захтев за издавање потврде потребно је приложити личну карту и доказ о положеном ловачком испиту.

Ловачко удружење „Ниш“ реализује захтеве који су поднети до краја радне недеље (петак) првог радног дана наредне недеље – издавање потврда за примљене захтеве до петка врши се понедељком од 10 часова.

Такса за издавање потврда  (одлука Управног одбора ЛУ“Ниш“ од 13.04.2018.године) износи 2.000,00 динара и плаћа се на каси Ловачког удружења „Ниш“.

 Скрипту за Ловачки испит можете преузети ОВДЕ.

АКЦИЈА НА ПРЕДАТОРЕ ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ 10.02.2019. године
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша организује aкцију на предаторе-вук, шакал и лисица.

 

Акција се изводи на терену мзв. „ Островица – Равни до“.

 

Датум одржавања акције 10.02.2019. године.

Окупљање на зборним местима од 07:00 – 08:00 часова.

Почетак акције 08:00, крај акције 12:00 часова.

 

 1. 1.     ЗБОРНА МЕСТА:

 

 • Островица – Корита
 • Равни До - Центар
 • Раскрсје

 

Пријава учесника акције је на сваком звборном месту код водича. Право учешћа имају сви ловци са важећим ловним картама за текућу ловну сезону (2018/19).

Акција се изводи пушкама неолучених цеви-сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм. Сви ловци су дужни да носе обележавајуће (маркирне) прслуке.

Дозвољено је вођење паса- гонича.

 

АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ УЧЕСНИКЕ У ЛОВУ ДА ВОДЕ РАЧУНА О БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ЛОВА.

 

Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“.                                                               

АКЦИЈА НА ПРЕДАТОРЕ ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦУ 10.02.2019. године
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша организује aкцију на предаторе-вук, шакал и лисица, на следећим теренима:

 

 1. 1.      ТЕРЕН КОМРЕНСКО ПОЉЕ – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Д.Комрен – игралиште
 • Г.Комрен – игралиште
 • Рујник – депонија
 • Хум – Рујничка црква
 • Чамурлија – гробље

 

 1. 2.      ТЕРЕН МАЛЧА/ЧАЛИЈАР – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Сићево - Пресека
 • Просек – крај села
 • Пасјача – црква
 • Малча - стрелиште

 

 1. 3.      ТЕРЕН СУПОВАЦ/СЕЧАНИЦА – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Аутобуска станица - Дудулајце
 • Раскрсница пута за Сечаницу
 • Суповац – задружни дом
 • Суповац – сепарација

 

 1. 4.      ТЕРЕН ГАБРОВАЦ/ВУКМАНОВО/ВЕРБАТОВО – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Габровац – гробље
 • Вукманово – крај села
 • Бербатово – крај села
 • Габровац - манастир

 

 

Датум одржавања акције 10.02.2019. године.

Окупљање на зборним местима од 07:00 – 08:00 часова.

Почетак акције 08:00, крај акције 12:00 часова.

 

Пријава учесника акције је на сваком звборном месту код водича. Право учешћа имају сви ловци са важећим ловним картама за текућу ловну сезону (2018/19).

Акција се изводи пушкама неолучених цеви-сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм. Сви ловци су дужни да носе обележавајуће (маркирне) прслуке.

Дозвољено је вођење паса- гонича.

 

АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ УЧЕСНИКЕ У ЛОВУ ДА ВОДЕ РАЧУНА О БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ЛОВА.

 

Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“.                                                       

АКЦИЈА НА ПРЕДАТОРЕ ВУКА, ШАКАЛА И ЛИСИЦЕ
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша организује aкцију на предаторе-вук, шакал и лисица, на следећим теренима:

 

Датум одржавања акције 03.02.2019. године.

Окупљање на зборним местима од 07:00 – 08:00 часова.

Почетак акције 08:00, крај акције 12:00 часова.

 

 1. 1.      ТЕРЕН ВИНИК – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Виник – Војска (крај пута)
 • Виник-Аутобуска станица (окретница)
 • Бреница-Задружни дом
 • Хум-Задружни дом
 • Г.Комрен-Мост

 

 1. 2.      ТЕРЕН СТАРА БАЊА – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Стара Бања – Гробље (Црква)
 • Раскрсница за Коритњак
 • Јелашница – Гробље

 

 1. 3.      ТЕРЕН СУПОВАЦ/СЕЧАНИЦА – ЗБОРНА МЕСТА:
 • Аутобуска станица - Дудулајце
 • Раскрсница пута за Сечаницу
 • Лалинске појате - Црква
 • Насипани пут - Крушце

 

Датум одржавања акције 03.02.2019. године.

Окупљање на зборним местима од 07:00 – 08:00 часова.

Почетак акције 08:00, крај акције 12:00 часова.

 

Пријава учесника акције је на сваком звборном месту код водича. Право учешћа имају сви ловци са важећим ловним картама за текућу ловну сезону (2018/19).

Акција се изводи пушкама неолучених цеви-сачмаре, крупноћа сачме мања од 5мм. Сви ловци су дужни да носе обележавајуће (маркирне) прслуке.

Дозвољено је вођење паса- гонича.

 

АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ УЧЕСНИКЕ У ЛОВУ ДА ВОДЕ РАЧУНА О БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ЛОВА.

 

Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“.                                         

Чланарина и остале радне и финансијске обавезе чланова за ловну 2019./20. годину
VESTI

На основу Статута Ловачког Удружења  „Ниш”, члан 14, став 6,  Скупштина  ЛУ“Ниш“ на седници одржаној дана 17.01.2019.године а на основу предлога Управног одбора ЛУ“Ниш“ доноси одлуку о усвајању чланарине и осталих радних и финансијских обавеза чланова Ловачког удружења „Ниш“ за ловну 2019/20 годину:

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ДО 65 ГОДИНА СТАРОСТИ:

Ловачко удружење „Ниш“...................................9.300,oo динара

Ловна карта  ............................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                           Укупно 9.300,00 + ловна карта 

ОБАВЕЗЕ: 2 радне акције

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ОД 65 ДО 75 ГОДИНА СТАРОСТИ И ИНВАЛИДИ I КАТЕГОРИЈЕ:

Ловачко удружење „Ниш“...................................6.800,oo динара

Ловна карта  ............................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                           Укупно 6.800,00 + ловна карта

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ ПРЕКО 75 ГОДИНА СТАРОСТИ:

Ловачко удружење „Ниш“...................................1.800,oo динара

Ловна карта  ............................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                           Укупно 1.800,00 + ловна карта 

 

ЧЛАНОВИ СА ПРЕКИДОМ :

Висина редовне чланарине по старосној категорији ............ (9.300 или 6.800 или 1.800 динара)

Казнени поени због прекида ...................... 2.000,оо динара

Ловна карта  ...................................................... ?

                                                                       ____________________________________

                                                           Укупно: старосна категорија + 2.000,оо + ловна карта 

ОБАВЕЗЕ: 2 радне акције за чланове млађе од 65 година

 

НОВИ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА (ловци који се први пут учлањују у удружење и ловци који су били чланови неког другог удружења а сада су житељи града Ниша):

Ловачко удружење „Ниш“...................................11.300,oo динара

Ловна карта  ............................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                           Укупно 11.300,00 + ловна карта 

 

ДОПУНСКИ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА (ловци који су већ чланови неког другог ловачког удружења и поседују ловну карту за текућу ловну годину):

Ловачко удружење „Ниш“...................................12.300,oo динара

                                                                        

ОБАВЕЗЕ: 2 радне акције

 

ЖЕНЕ ЛОВЦИ:

Ловачко удружење „Ниш“................................... 500,oo динара

Ловна карта  ............................................................... ?

                                                                       ___________________

                                                                  Укупно 500,00 + ловна карта 

 

ЛОВАЧКИ ПОДМЛАДАК:

Ловачко удружење „Ниш“................................... 200,oo динара

                                                                      

                                                          

ОБАВЕЗЕ ЛОВАЦА ПРИЛИКОМ ПРЕУЗИМАЊА ЛОВНИХ КАРАТА:

2 (две радне) акције по 2.000,оо динара ...................................4.000,oo динара

 

НАПОМЕНА:

- ЗА ОДСТРЕЉЕНОГ ВУКА ловац има обавезу плаћања према Министарству за ловну карту и чланарину према Ловачком савезу Југоисточне Србије  (500,оо динара + ловна карта)

- ЗА ОДСТРЕЉЕНОГ ШАКАЛА/ЛИСИЦУ/КУНУ БЕЛИЦУ/ДИВЉУ МАЧКУ  умањење чланарине за 1.000,оо динара за сваки појединачни одстрел наведених предатора.

 

Од 01.06.2019.год. ЧЛАНАРИНА СЕ УВЕЋАВА по 500,оо динара ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ МЕСЕЦ.

ЧЛАНОВИ ПРЕКО 65 ГОДИНА СТАРОСТИ, НОВЕ ЧЛАНОВЕ И ЖЕНЕ ЛОВЦЕ НЕ ПОДЛЕЖУ УВЕЋАЊУ ЧЛАНАРИНЕ ПОСЛЕ 01.06.2019.године.

 

 

Пред. Скупштине Владимир Цветковић

У Нишу, дана 18.01.2019.године

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 25.01.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

 1.     Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
 2.     Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3.     Доказ о уплати.

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

 Скрипту за Ловачки испит можете преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ: ДАЉИ ЛОВ И ЛОВ ТОКОМ ПРАЗНИКА
VESTI

Даљи лов: ДИВЉА ПАТКА - КРЖУЉА (Anas crecca ) и ДИВЉА ПАТКА – ГЛУВАРА (Anas platyrhynchos), у ловишту „Нишава“ за ловну 2018/19 годину, почевши од ловног дана 20.12.2018.године (четвртак) одвијаће се на следећи начин:

 

            1. Ловни дани – ЧЕТВРТАК, СУБОТА И НЕДЕЉА.

            2. Време лова – преподне 06 – 09 и поподне 14 – 17 часова.

 

ЛОВ ФАЗАНА ИЗ СЛОБОДНЕ ПРИРОДЕ УЗ ДОЗВОЛУ ЗА ЛОВ ДИВЉЕ ПАТКЕ  ДОЗВОЉЕН ЈЕ СВИМ ДАНИМА (ЧЕТВРТАК, СУБОТА, НЕДЕЉА) 50 МЕТАРА ОД ОБАЛЕ.

ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ ЧЕТВРТКОМ И СУБОТОМ БИЋЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ЗА ЈЕДАН ТЕРЕН.

 

Даљи лов : ФАЗАН (Phasianus colchicus ssp) НА ЛОВНИМ ПОЛИГОНИМА ловишта „Нишава“:

 1. 1.     Ловни дани: 23.12.; 30.12.2018. и 01.01.2019.
 2. 2.     Време лова : 07 – 12 часова.

Даљи лов: ДИВЉА СВИЊА (Sus scrofa) у ловишту „Нишава“ Ниш:

 1. 1.     Ловни дани: 23.12.; 30.12.2018.; 01.-02.01.2019.; 06.-07.2019.; 12.-13.01.2019.год. или до испуњења квоте предвиђене ГПГЛ-ом за ловну 2018/19 годину; 
 2. Време лова : 06 – 16 часова.

ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ 01.-02.2019. ГОДИНЕ ИЗДАВАЋЕ СЕ У ПОНЕДЕЉАК 31.12.2018.ГОДИНЕ У УДРУЖЕЊУ У ВРЕМЕНУ ОД 07:30 – 15:30.

ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ 06. – 07.2019.ГОДИНЕ ИЗДАВАЋЕ СЕ У ЧЕТВРТАК 03.01.2019. И ПЕТАК 04.01.2019.ГОДИНЕ У УДРУЖЕЊУ У ВРЕМЕНУ ОД 07:30 – 15:30 ЧАСОВА.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „НИШ“ НЕЋЕ РАДИТИ ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА И ТО 01.-02.01.2019.ГОДИНЕ И 07.01.2019.ГОДИНЕ.

 

СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ УЗ ДОБАР ПОГЛЕД ЖЕЛИ ВАМ ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „НИШ“!!!

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.