ОТВАРАЊЕ ЛОВА НА ДИВЉУ СВИЊУ У ЛОВИШТУ "НИШАВА" НИШ
ОТВАРАЊЕ ЛОВА НА ДИВЉУ СВИЊУ У ЛОВИШТУ "НИШАВА" НИШ

ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ЧЕКАЊЕМ

Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да је Управни одбор на свом састанку одржаном 12.06.2018.године, донео одлуку о начину организовања лова на дивљу свињу чекањем у ловишту “Нишава“ за ловну 2018/19 годину.

Отварање лова чекањем од 13.06.2018.године по пријави штете на усевима.

Лов ће се спроводити искључиво са изграђених стабилних и чека на дрвету.

Дозвола за лов чекањем издаје се након поднете пријаве штете на усевима од стране власника парцеле и извршеног увиђаја од стране Стручне службе Ловачког удружења „Ниш“, на свим теренима сем терена забрањених за лов по ГПГЛ-у за ловну 2018/19 годину.

Лов је дозвољен од понедељка до недеље у времену од 20:00 до 24:00 часова.

Издавање дозвола понедељком и уторком, у удружењу, у времену од 08 – 12 часова.

 

ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ПОГОНОМ

Групни лов дивље свиње у ловишту „Нишава“ Ниш отвара се 15.07.2018.године.

Пријава лова од стране груповођа вршиће се, за прву недељу, од понедељка до петка (09.-13.07.2018.године) а даља замена дозвола понедељком и уторком у просторијама Ловачког удружења „Ниш“.

Групни лов изводиће се недељом у времену од 05 – 12 часова.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Ловачко удружење “Ниш“ организује полагање ловачког испита дана 21.05.2018.године.

Испит ће се одржати у сали удружења на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Заинтересовани кандидати треба да се јаве најкасније до 18.05.2018.године.

Пријава кандидата и сва додатна објашњења код техничког секретара ЛУ“Ниш“ или на телефоне 018/454-4444 и 060/6111405.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

Маја Грујић
Ловачко удружење „Ниш“

10. Sabor lovaca "LESKOVIK 2018"
VESTI

ОГЛАС ЗА ЛОВОЧУВАРА
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша, на основу одлуке Управног одбора од 27.03.2018.године и указаних потреба, објављује:

 

О  Г  Л  А  С 

за пријем у радни однос на одређено време на радном месту

„Л  О  В  О  Ч  У  В  А  Р“

 

Ловачко удружење „Ниш“ расписује оглас за пријем у радни однос ловочувара у ловишту „Нишава“ Ниш на одређено време, максимално до 6 месеци.

Ловочувар ће обављати послове и радне задатке предвиђене Законом о дивљачи и ловству Републике Србије, Правилником о раду ловочуварске службе и другим актима удружења.

Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове:

- држављани Републике Србије старији од 18 година;

- општа здравствена и радна способност;

- минимум IV степен стручне спреме пољопривредне или шумарске струке;

- поседовање лиценце за обављање послова ловочуварске службе (Ловачка комора Србије);

- поседовање дозволе за ловачко оружје;

- без кривичних пријава и поступака пред Основним судом;

- познавање рада на рачунару – MS office пакет;

- возачка дозвола „Б“ категорије.

 

Документација коју је кандидат дужан да приложи је:

- Пријава на конкурс (са кратким текстом у слободној форми);

- CV (curricullum vitae) кандидата са обавезним личним подацима, фотографијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом;

- Доказ о поседовању тражене стручне спреме – оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању и лиценца за обављање послова ловочуварске службе;

- Фотокопија радне књижице са подацима о ранијим запослењима;

- Фотокопија личне карте очитаним подацима;

- Фотокопија возачке дозволе са очитаним подацима;

- Фотокопија оружаног листа (ловачко оружје) са очитаним подацима;

- Потврда из Основног суда у Нишу да кандидат није осуђиван и кажњаван и да се против њега не води кривични поступак;

- Здравствено уверење о способности за рад издато од стране надлежнe државне институције са територије града Ниша;

- Потврда да лице (кандидат) није лечено и да се не лечи од болести зависности;

- Остале доказе о поседованим знањима и вештинама.

 

Пријаве на конкурс са траженом документацијом слати на адресу:

Ловачко удружење „Ниш“

Обилићев венац 41

18000 Ниш,

са назнаком „ЗА КОНКУРС“ најкасније до 15.04.2018.године.

Ловачко удружење „Ниш“

Бројање дивљачи
VESTI

Brojanje divljači 2015.Пролећно бројање дивљачи у ловишту“Нишава“ одржаће се дана 25.03.2018. год. у времену од 08 до 12 часова.


Стручна служба је одредила зборна места и терене за бројање дивљачи, укупно 25.

 

Терени за бројање и зборна места:

1. Јасновачко поље-з.м. Пасјачка црква
2. Холивуд-з.м. рест.Холивуд
3. Чамурлија-з.м. Ниш експрес
4. Сечаница-Суповац-з.м.Сечаничко игралиште
5. Лалинске појате-Сечаница-з.м.Лал.црква
6. Лалинац (Забаеје)- з.м. Крај села
7. Мезграја-Вртиште - з.м. Млин
8. Вртиште- Гробље
9. Вртиште- з.м. Црква
10. Д.Матејевац( Блок)-з.м. Коломаца
11. Г.Матејевац( Дубрава)-з.м. Задружни дом
12. Паси Пољана-з.м. Ћумурана
13. Паси Пољана-з.м. Скретање за депонију
14. Хум-Бреница- з.м. Хум игралиште
15. Г.комрен-хум-з.м. Мост
16. Г.Комрен-з.м. Игралиште
17. Д.Врежина- з.м. Гробље
18. Г.Врежина- з.м. Надвожњак
19. Н.Село 1( циглана) -з.м. Гробље
20. Н.Село 2( цигански кључ)- з.м. Гробље
21. Габровац-з.м. Центар села
22. Нишка Бања-з.м. Црква( гробље)
23. Г.Трнава-з.м. Млин
24. Д.Трнава-з.м. Крај села
25. Велепоље-з.м. Гробље

Brojanje divljači 2015.Од правилног бројања и утврђивања приближно тачног броја дивљачи зависе све даље активности у ловачком удружењу и ловишту, почев од узгоја дибљачи, плана израде ловно-техничких објеката, прихране дивљачи и на крају одстрела дивљачи.
За учешће на бројању одобрава се по једна радна акција ЛУ“Ниш“.

Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“ .

У Нишу,
19.03.2018. год.

Управник ловишта
Дипл.инж.пољ.за сточ. Стефан Пашић

ЛОВАЧКА ЗАБАВА 2018.
VESTI

VIII ŠAKALIJADA - GORNJA VREŽINA 2018.
VIII ŠAKALIJADA - GORNJA VREŽINA 2018.

VIII ŠAKALIJADA

GORNJA VREŽINA 2018.

25.02.2018.

LOVAČKO UDRUŽENJE „NIŠ“ IZ NIŠA, ORGANIZUJE VIII ŠAKALIJADU U GORNJOJ VREŽINI,

UZ PODRŠKU GO PANTELEJ

 Datum održavanja akcije 25.02.2018.godine.

 Pozivaju se svi lovci sa lovnim kartama tekuće lovne sezone da učestvuju u lovu predatora – vuka, šakala i lisice, koji počinje sa zbornih mesta u 07:00 časova a završava se u 12:00 časova okupljanjem lovaca kod zadružnog doma u Gornjoj Vrežini.

 Za sve učesnike i posetioce tradicionalno je organizovan ručak nakon lova.

Svim učesnicima u lovu na zbornim mestima biće podeljeni markeri (kačketi), kotizacija za učešće u lovu se ne naplaćuje.

 

ZBORNA MESTA:

  • Gornja Vrežina – Zadružni dom
  • Malča – Igralište
  • Knez Selo – Česma
  • Knez Selo – Bolnica
  • Gornji Matejevac – Kraj sela
  • Donji Matejevac – Pik Niš

 

Prijava učesnika akcije je na svakom zbornom mestu kod vodiča.

Akcija se izvodi puškama neolučenih cevi.

Dozvoljeno je vođenje pasa goniča.

APELUJEMO NA SVE UČESNIKE U LOVU DA VODE RAČUNA O BEZBEDNOSTI PRILIKOM IZVOĐENJA LOVA!

DOBAR POGLED!

LOVAČKO UDRUŽENJE „NIŠ“

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.